Անհնարին ընտրության հնարավորությունը


Տևողությունը: 

Հունվարի 1, 2017 թ․ - Հունիսի 30, 2018 թ․  

Նախագիծը Իրականացվել է Հանուն Ժողովրդավարության Եվրոպական Հիմնադրամի օժանդակությամբ:

Իրականացվել են նաև համանուն ցուցահանդեսներ Կապանի Ժամանակակից Արվեստի Թանգարանում,

2017 թ․դեկտեմբեր 12 - 22, Երևանի Ժամանակակից Արվեստի Թանգարանում 2018 թ․ օգոստոս 3 – 14։


Սեզոնային մատրիարխատ


Տևողությունը:

Դեկտեմբերի 14 - 30 2017 թ․

Ցուցադրությունը իրականացվել է Արվեստ Հայաստան հիմնադրամի օժանդակությամբ 


Հեղափոխական սենսորիում


Տևողությունը:

Սեպտեմբեր 20 – հոկտեմբեր 4, 2018 թ․ 

Ցուցադրությունը իրականացվել է Հայաստանի Պատմության Թանգարանում,ՀՀ Մշակույթի Նախարարության հովանավորությամբ։


Տեսնել մատներով


Տևողությունը:

Դեկտեմբեր 5 – 30, 2018 թ․ 

Այս ներառական ցուցադրությունը իրականացրել է «Նոր արվեստի փուլ» (New art stage) մշակութային հասարակական կազմակերպությունը «Արտլաբ Երևան» խմբի անմիջական համագործակցությամբ Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում


Հեղափոխական սենսորիում


Տևողությունը: 

Մայիս 9 – ից նոյեմբերի 14, 2019 թ․

Մասնակցել է Վենետիկյան 58-րդ բիենալեին, Իտալիա, Մուրադ – Ռաֆաելյան վարժարան (Zenobio)։