Արխիվ բաժնում ներկայացված է «Արտ լաբորատորիա» արվեստի խմբի կողմից իրականացված նախագծերը եւ արվեստի գործերը։ «Արտ լաբորատորիա» խմբի տրոհումից առաջացած «Արտլաբերևան» արվեստի խումբը (Հովհաննես Մարգարյան, Վարդան Ջալոյան, Օլյա Ազատյան,Արթուր Պետրոսյան, Արա Պետրոսյան) տեղադրելով այս արխիվը՝ ցույց են տալիս իրենց ութամյա համատեղ գործունեությունը «Արտ լաբորատորիա» խմբի կազմում։ Արխիվը պարունակում է «Արտլաբ Երեւան» արվեստի խմբի բոլոր անդամների 2007- 2015 մայիս ընկած ժամանակահատվածի ակտիվ գործունեությունը։ Հանրությունը ազատ է օգտագործել արխիվը՝ ըստ սեփական հայեցողության, կրթական եւ ճանաչողական նպատակներով, օգտագործվող նյութերի ներքո նշելով «Արտ լաբորատորիա» արվեստի խումբ արտահայտությունը։

Շալոմ

2008-12-05

Նավակ

2008-05-10

Նշանագրություն

2008-01-01 - 2011-01-01

Նիկոլ

2010-01-01

World Riots

2012-05-12

RE:Museum

2014-06-06