«Արտլաբ Երևան» քաղաքական արվեստի խումբը (Հովհաննես Մարգարյան, Վարդան Ջալոյան,Օլյա Ազատյան, Արթուր Պետրոսյան, Արա Պետրոսյան) առաջացել է «Արտ լաբորատորիա» խմբի տրոհումից:

Մեր նպատակն է շարունակել արտ ակտիվիստական գործունեությունը, աջակցել ակտիվիստական խմբերին, կազմակերպել սեմինարներ և քննարկումներ ժամանակակից քաղաքական արվեստի մասին:

Մասնակցել հասարակական քաղաքական շարժմանը, նորարական սոցիալական և մշակութային նախաձեռնություններին, քաղաքական – հասարակական խմբերի հետ մշակել ռազմավարություններ ներկա իրավիճակից ելքեր գտնելու համար:
«Արտլաբերևանը» նպատակ ունի ներառել քաղաքականության և արվեստի հետազոտությունը, ուսումնասիրել և բացահայտել այն չերևացող մեխանիզմները, որոնք նպաստում են բռնատիրական, շահագործող և կոռուպցիոն համակարգերի կայացմանը:

Արվեստի մեջ մեր խումբը կողմնորոշված է դեպի հարաբերության և մասնակցային էսթետիկան, մերժելով արվեստի պատրանքային գործառույթը:

Մենք կողմ ենք իրադարձությանը, համարելով այն, որպես բազմությունների ստեղծագործական արարք և պատրաստ ենք համագործակցել բոլոր այն անհատների և հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնց գործունեությունը չի հակասում վերը նշված հիմնադրույթներին: